Radioaktivita a znečištění


Použití radioaktivních materiálů je bohužel povoleno.
Ulf Bengtsson,  švédský vědec, našel 35 odkazů týkajících se radioaktivních materiálů, které jsou používané ve stomatologii.

Abychom zjistili, zda je materiál radioaktivní nebo ne, musíme udělat chemickou analýzu.
Porcelán obsahuje radioaktivní materiál, aby vypadal přirozeněji, aby se více lesknul.
V této době bohužel nacházíme radioaktivní materiály i v plastových kompozitních zubních výplních. Patrně aby se daly lépe zachytit na rentgenu.
Výplně mnohdy obsahují například uran či thorium.
Co se týče amalgámových zubních výplní, více než padesát procent toho, co Dr. Clarková testovala, bylo shledáno radioaktivní.
Geigerův-Müllerův počítač je také schopen odhalit, zda se jedná o radioaktivní materiál či nikoliv.

Doktorka Clarková vynalezla unikátní přístroj - Synchrometer. Tento přístroj umožňuje testování radioaktivity a dalších znečištění. Doktorka Clarková doufala, že přístroj bude používán i širokou veřejností.

Doktor Solorio testuje dentální materiály pro jistotu i tímto přístrojem.


Co se týče dalších dentálních materiálů - například různých pojiv, anestetik a jiných, mnohé jsou znečistěny rozpouštědly, těžkými kovy a také radioaktivitou.

Dr. Solorio testuje všechny materiály na toxiny, těžké kovy a radioaktivitu.

Dr. Solorio doporučí pacientovi vhodný typ chelace založený na metodách Dr. Clarkové.

Pacientům jsou doporučeny testované a bezpečné produkty, aby se pacientovo tělo mohlo zbavit toxinů po odstranění toxických dentálních materiálů a mohlo dojít ke zlepšení zdravotního stavu.

Tyto toxiny jsou mnohdy uloženy hluboko v orgánech a tkánich v důsledku non-stop intoxikace pocházející právě z dutiny ústní.